Звіт керівника Березанського навчально-виховного комплексу за 2016-2017 н.р.

/Files/images/pod_v_shkol/zvt_kervnika_2016/DSC08659.JPG /Files/images/pod_v_shkol/zvt_kervnika_2016/DSC08661.JPG

Забезпечення обов’язкової освіти

Згідно законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Згідно структури навчально-виховного комплексу, обумовленої Статутом в закладі у 2016-2017 н.р. функціонувало 20 класів (в минулому році – 19), в яких навчалося 485 учнів.З них:

1-4 класи – 8 класів - 206 учнів

5-9 класи – 10 класів – 235 учнів

10-11 класи – 2 класи – 44 учні.

Із зазначеної мережі – 2 класи профільні (10, 11) – 44 учні(українська філологія) та 3 класи допрофільної підготовки (8А, 8Б, 9) – 76 учнів(за рахунок курсів за вибором).

Середня наповнюваність класів по закладу: 24,3 учнів (25,6 учнів в минулому році).

На початок 2016-2017 навчального року заклад нараховував 485 учнів. За рік 13 учнів вибуло та 13 прибуло. Основною причиною руху учнів була зміна постійного місця проживання.

З метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти (охоплення дітей шкільного віку навчанням) кожен рік видається наказ „Про закріплення вулиць мікрорайону НВК за вчителями в 2016-2017 навчальному році” це був наказ № 50-ОД від 13.05.2017р.

Для систематичного контролю за виконанням всеобучу учнів складаються списки дітей від народження до 18 років. Списки на початок січня та червня звіряються, проводяться відповідні наради для педагогічного колективу, робота з батьками.

З метою забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно „Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах” було організовано індивідуальне навчання для учениці 9 класу Коваленко Катерини Василівни, учня 4Б класу Євтуха Дмитра на основі заяв матерів та медичних довідок. Для учня 6А класу Ушка Богдана було організовано інклюзивне навчання, асистент вчителя – Максюта Л.А. (наказ №52-ОД від 30.08.2016р.: 10 год. на тиждень- початкові класи , 14 годин – 9-й клас).

Питання відвідування учнями навчальних занять неодноразово розглядалось на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Приймались рішення про систематичний контроль за відвідуванням учнями навчального закладу в цілому, а також відвідування окремих уроків – перших, останніх. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями . Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря у школі ІІІ ступеня, у школі І та ІІ ступеня на 1 день дозволяється записка від батьків.

Система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями вимагає постійного вдосконалення. 37 днів без поважних причин пропущено ученицею 5-Б класу Буняк Діаною. З метою вдосконалення системи контролю за відвідуванням навчальних занять учнями було продовжено щомісячний звіт класних керівників та вибірковий його контроль.

Великої уваги та контролю з боку адміністрації завжди потребує в плані відвідування навчальних занять 1-й клас. 30 учнів першокласників відвідують ГПД з відповідним режимом: створено умови для денного сну. Протягом року з 1-х класів вибуло 2 - є учнів, 1 прибув (було 58 , стало 57 учні).

Всі діти, що навчаються в Березанському НВК обліковані в „Списках дітей і підлітків шкільного віку від 5 до 18 років”, а також в алфавітній книзі. На кожного учня заведена особова справа.

Учні, що відраховуються з навчального закладу з будь-яких причин (переїзд батьків у інший мікрорайон, область, закінчення НВК) обов’язково здають довідки про продовження здобуття повної загальної середньої освіти в закладах різних типів. Виключення допускається для переселенців зі сходу.

Відповідно до попереднього опитування на 2017-2018 н.р. планується відкриття 1-го 10-го класу із загальною кількістю учнів – 20 та набір 2-х перших класів – 50 учнів.

Організація навчально-виховного процесу

З 2016-2017 н.р. навчальний заклад розпочав роботу над проблемою:

1.Формування висококомпетентної особистості учасників навчально-виховного процесу на основі удосконалення їх інформаційної культури та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних і здоров'язберігаючих технологій.

Пріоритетними питаннями реалізації завдань є такі:

- Організація системної роботи педпрацівників над індивідуальною проблемою, спорідненою проблемі школи.

- Активізація роботи шкільних предметних МО.

- Вдосконалення самоосвіти вчителів.

- Підвищення науково-теоретичного рівня вчителів, виховання у них відповідального ставлення до якості педагогічної роботи.

- Впровадження сучасної навчальної техніки, комп’ютерних засобів і технологій в навчальний процес закладу.

- Створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

- Виховання в учнів особистих якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров'я.

- Посилення мотивації на ведення здорового способу життя.

Саме виходячи з цих питань було визначено тематику педрад, нарад, семінарів, засідань.

Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті передбачає профілізацію та варіативність навчання з метою підготовки випускників до самостійного життя, орієнтації в економічному просторі, допомоги у виборі майбутньої професії. Наш педагогічний колектив у цьому напрямку працює з 2002 року.

У 2016-2017 н.р. в НВК працювали профільні класи та класи з поглибленим вивченням окремих предметів:

10 клас – філологічний напрям, українська філологія(поглиблене вивчення);

11 клас – філологічний напрям, українська філологія(профільний клас).

Працювало 3 класи допрофільної підготовки, за рахунок спецкурсів та курсів за вибором (9, 8А, 8Б).

Години інваріантної складової були використані на 100 відсотків. Що стосується варіативної складової, то ще при складанні навчальних планів 6 годин в школі ІІІ ступеня було виставлено у вакансію, через відсутність належного фінансування. Відсутній розклад №2.

Проведено підписку на фахові газети та журнали на загальну суму 2664 грн.28 коп. за рахунок благодійних внесків та вчительських коштів, що на 464 грн. більше, ніж в минулому році.

Результативність навчально-виховного процесу

За результатами річного оцінювання на „10-12” балів (відмінники) навчалося 48 учнів: із них 1-4 кл. – 16 учнів, 5-9 кл. – 24 учні, 10-11 кл. – 8 учнів;

На „7-12” балів – 161 учень; учні, які мають річні оцінки „1-3” бали – відсутні .

З-и випускники 9-го класу є претендентами на отримання свідоцтва особливого зразка; 3 випускники 11-го класу- на нагородження Золотою медаллю та 1 - Срібною медаллю. Похвальні грамоти за особливі успіхи у вивченні окремих предметів згідно положення про Похвальну грамоту отримав 1 випускник 11-го класу:

Розюк Владислав – фізична культура;

Учні Березанського НВК приймали активну участь у шкільних та міських предметних олімпіадах.

У 2016-2017 н.р. переможцями міських та учасниками обласних олімпіад стали 8 учнів з 10 предметів :

- Нерус Владислав , 11 клас – фізика, економіка;

- Мурченко Владислав, 11 клас – образотворче мистецтво;

- Голобор Дарина, 10 клас – математика, правознавство;

- Андросенко Валерія ,10 клас – фізика;

- Теймуров Раміль, 10 клас – біологія, історія;

- Іонуца Марина, 9 клас – зарубіжна література, російська мова;

- Кременецька Юлія, 9 клас – образотворче мистецтво.

Маємо призерів обласного етапу:

- Голобор Дарина – правознавство(ІІІ місце);

- Нерус Владислав – економіка (ІІІ місце);

- Кременецька Юлія – образотворче мистецтво (ІІІ місце).

Одним з напрямів роботи з обдарованими дітьми в 2016-2017 н.р. була і залишається діяльність секцій МАНу. Для участі у міському та обласному конкурсі-захисті були представлено 2 роботи. Пилипенко Ольга (керівник Хвостенко Т.М.), Тищенко Тетяна (керівник Білецька С.В.), робота Пилипенко Ольги (секція мистецтвознавство) зайняла ІІІ місце на обласному етапі.

З метою виявлення і підтримки творчо обдарованої молоді було організовано і проведено ряд конкурсів: міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім.. Т.Шевченка, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений 100- річчю утворення УЦР та проголошення УНР, міжнародний конкурс з української мови ім П.Яцика, міжнародний математичний конкурс „Кенгуру”, фізичний конкурс «Левеня», історичний „Патріот”, іноземної мови „Грінвіч”, „Колосок”, „Лукоморьє”, „Зерна доброти”. Іонуца Ірина (9 клас , вчитель Ярмак Н.М.) – ІІІ місце в обласному етапі поетичного конкурсі «Зерна доброти»

Якість виховної роботи

Метою виховної роботи педагогічного колективу Березанського НВК було:

- формування висококомпетентної особистості на основі удосконалення її моральної культури та впровадження новітніх інформаційно-комунікативних та здоров'язберігаючих технологій. Створення виховного простору соціальних життєвих виборів особистості, котра само реалізовується у різних сферах діяльності.

Класні керівники працювали над згуртуванням учнівських колективів та виконанням річних планів по виховній роботі. Добрі результати мають класні керівники: Т.Д.Ковальчук (6Б), В.А.Омельченко(10), О.А. Мартенко В(8А).

В закладі налагоджена робота учнівського самоврядування (голова учнівської ради – В.Ніколенко, 11 клас). Щомісяця голови комісій звітували про виконану роботу, щотижня проводились звіти класних колективів 9-11 класів, про результати чергування по школі.

В НВК діяла правова комісія (керівник соціальний педагог О.А.Мартенко). Щомісяця на засіданнях з метою попередження правопорушень серед учнів розглядалася поведінка, успішність, відвідування занять учнями, які стоять на шкільному обліку, схильних до правопорушень та з учнями, які потрапили у кризову ситуацію. Члени адміністрації були учасниками міських рейдів у вечірній час з метою вивчення дозвілля молоді.

У 2016-2017н.р. в НВК обліковано:

- учнів-сиріт – 1,

- учнів, позбавлених батьківського піклування – 9,

- учнів, схильних до правопорушень – 3 ,

- сімей, що потрапили в складні життєві обставини – 11,

- неповних сімей – 111,

- дітей з обмеженими можливостями – 9,

- постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 24,

- багатодітних сімей – 37 (в них 70 дітей),

- переселенці із зони АТО – 7.

Цим дітям приділялася особлива увага з боку адміністрації, класних керівників, соціального педагога, практичного психолога.

Виховні загальношкільні заходи проводилися згідно плану щомісяця: виставки робіт учнів, свята, інтелектуальні ігри, брейн-ринги, конкурси знавців з різних предметів, спортивні змагання. До участі в них залучались учні, які стоять на шкільному обліку, схильні до правопорушень. Оскільки виховання – це спільна справа сім’ї та школи, то велика увага приділялась роботі з батьками. Протягом року 1 раз на чверть проводились загальношкільні та класні батьківські збори, 4 рази на рік спільні засідання батьківського комітету НВК та піклувальної ради. На всіх батьківських зборах плідно працював лекторій для батьків на якому піднімались актуальні проблемні питання виховання молоді. Звіт про результати виховної роботи було проведено у формі святкового концерту. Було започатковано свято сім'ї в школі.

Робота з педагогічними кадрами

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року можна оцінити на задовільно. За 2016-2017 н.р. звільнився вчитель ГПД. На даний час вакансія заповнена.

В 2016-2017 н.р. в Березанському НВК працює 38 вчителів (із них 2 сумісника, 4 з неповним тижневим навантаженням).

Із них:

- 25 – мають кваліфікаційну категорію „Спеціаліст вищої категорії” (65,8% від загальної кількості вчителів),

- 8 – мають кваліфікаційну категорію „Спеціаліст І категорії” (21%),

- 3 – мають кваліфікаційну категорію „Спеціаліст ІІ категорії” (7,9%),

- 2 – мають кваліфікаційну категорію „Спеціаліст” (5,3%),

Серед них:

- 6 вчителі-методисти (Л.Д.Мархель, О.П.Луценко, С.В.Білецька, Л.П.Дегтярьова, С.Б.Мишура, О.А.Мартенко),

- 7 вчителів мають звання „Старший вчитель”.

Згідно плану атестації педагогічних кадрів в 2016-2017 н.р. повинно було атестуватись 7 вчителів, проатестовано – 7 .

- Білецька С.В. – вчитель історії, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Вчитель- методист»»

- Власюк Н.М. – вчитель початкових класів , відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» .

- Мартенко О.А. – вчитель біології, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Вчитель- методист»»

- Нипорка С.В. – вчитель основ здоров'я , відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Старший учитель»»

- Омельченко В.А – вчитель української мови та літератури , відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

- Павленко К.П. – вчитель початкових класів ,присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

- Пархоменко Е.А. – вчитель англійської мови, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» .

Організаційно-методична робота

З метою підвищення науково-теоретичного, практичного і загальнокультурного рівнів, психолого-педагогічної підготовки вчителів-предметників протягом 2016-2017 н.р. працювали методичні об’єднання:

- вчителів початкових класів (керівник О.П.Луценко),

- вчителів математики, фізики, інформатики (керівник Ю.О.Капустянська),

- вчителів природничих дисциплін (керівник Л.Д.Мархель),

- вчителів іноземної мови (керівник П.С.Максюта),

- школи передового педагогічного досвіду вчителів-філологів (керівник В.А.Омельченко),

- вчителів історії (керівник С.В.Білецька),

- класних керівників (керівник В.В.Крачок),

- школи молодого вчителя (керівник Л.П.Дегтярьова),

- вчителів загальнотехнічних дисциплін (керівник А.В.Павленко).

Продовжували роботу семінари:

- „Інформаційний вісник” (керівник Л.М.Телегуз),

- „Психолого-педагогічний семінар” (керівник М.В.Зубко),

- „Українське ділове мовлення”(керівник Н.М.Ярмак).

Під час засідань методоб’єднань та семінарів розглядалися проблеми навчально-виховного процесу, результати контролю рівня навчальних досягнень учнів, було намічено шляхи вирішення проблем та заходи по ліквідації недоліків.

Основним органом діяльності педагогічного колективу є педагогічна рада. Було проведено 12 її засідань: 4-и з яких тематичні, а решта організаційні. Наради при директору та заступниках проводилися щомісяця (при директору – 9 засідань, при заступнику – 9 засідань).

У 2016-2017 н.р. конкурс „Вчитель року - 2017” проводився по номінаціях "Біологія", "Музичне мистецтво", "Інформатика", «Початкова школа» . Честь школи на рівні міста захищали вчителі біології Мартенко О.А. та початкових класів Власюк Н.М. На жаль в номінаціях «Музичне мистецтво» та «Інформатика» вчителі участі не взяли. Честь міста на рівні області захищала вчитель біології Мартенко О.А.

Контрольно-аналітична робота

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

- вчителів, що працюють на займаній посаді до 5 років;

- вчителів, що атестуються;

- вчителів, що працюють в 5-х класах;

- форми і методи викладання навчального курсу « Основи здоров'я» у школі І-ІІІ ступенів;

- рівень викладання профільних предметів та результативність роботи вчителів в профільних класах;

- якості знань учнів-претендентів на нагородження Золотими та Срібними медалями;

- стан викладання і якість знань, умінь і навичок учнів з української мови та літератури ;

- підготовка до державної підсумкової атестації та ЗНО;

- стан викладання трудового навчання (школа І-ІІІ ступенів);

- підсумкові контрольні роботи;

- ведення учнівських щоденників, зошитів;

- ведення шкільної документації (особові справи, класні журнали, учнівські зошити).

Результати перевірки були висвітлені і узагальнені наказами по НВК, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

Заохочення вчителів

Одним з методів стимулювання любого виду діяльності є заохочення та покарання.

До свята Нового року за рахунок спонсорських надходжень Новорічними подарунками були відзначені переможці міського етапу предметних олімпіад та вчителі, що підготували переможців. Спонсорами виступили батьки-підприємці та Баришівська зернова компанія («Фонд розвитку села»)

Грошовими преміями та подяками були відзначені призери обласних олімпіад та конкурсів та їх керівники (всього 1800 грн. – кошти за аренду приміщення).

Протягом 2016-2017 н.р. не було застосовано мір покарання до жодного з працівників.

Робота допоміжних служб

Справжню допомогу педагогічному колективу здійснювала бібліотека закладу у підготовці різних заходів як з учнями так із педагогами та батьками: виставки книг, бесіди по збереженню книг, бібліотечні уроки, ремонт книг, поповнення бібліотеки подарунковими книгами, проведення рейдів „Живи, книго!”

У минулому навчальні році шкільна бібліотека забезпечила учнів підручниками на 99%. Книжковий фонд становить: 23592 примірників, 8589 підручника, 15003 художньої літератури, 3911 методичної. На 1-го учня припадає 17,7 підручники, 30,4 примірників художньої літератури, 1 додатковий навчальний посібник, 0,9 словників та іншої довідкової літератури.

В НВК на 0,5 ставки працює соціальний педагог – О.А.Мартенко, яка разом з адміністрацією надає відповідну допомогу класним керівникам, вчителям та учням, 0,5 ставки має практичний психолог – М.В.Зубко (сумісник). Фахівці забезпечені окремими кабінетами.

В навчальному закладі працює медсестра, що обслуговує не лише учнів, а й вчителів, працівників обслуговуючого персоналу, забезпечує своєчасне проходження медоглядів. Кожен учасник навчально-виховного процесу може скористатися послугами шкільної їдальні, буфету. Було організовано гаряче харчування для учнів школи. Безкоштовним харчуванням забезпечені лише окремі категорії дітей: діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені, діти-інваліди, діти, батьки яких є учасниками АТО на сході (1-11 класи). Решта дітей харчується за 100% батьківську плату.

Влітку 2017 року на базі НВК організовано роботу оздоровчого табору для учнів які потребують особливої уваги та підтримки, де оздоровлюється 125 школярів НВК. Робота табору розпочалася з 29 травня .В складі табору працює мовний табір – 15 учнів. .

Як завжди хочеться відмітити переважно сумлінне, добросовісне відношення до роботи обслуговуючого персоналу закладу.

Матеріально-технічне забезпечення

Будівля закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створені умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, які, нажаль, не повністю відповідають за обладнанням сучасним вимогам.

З нагоди 40- річного ювілею поновилася матеріально- технічна база закладу:

місцевою владою було виділено 25 тис. грн. на придбання проектора для актової зали та 70 тис. грн.. на 2-й комп’ютерний клас;

відділом освіти – 2 тис.грн. – на придбання мікрофонів.

Адміністрація Березанського навчально-виховного комплексу приділяє увагу зміцненню матеріально-технічної бази. За рішенням загальношкільного батьківського комітету на благодійний рахунок закладу поступають кошти від батьків у розмірі 100 гривень за рік за їх бажанням.

В 2016-2017 н.р. за рахунок благодійної допомоги було зібрано 45375,00 грн.,

- оренда приміщень 11600,00 грн.

- Всього 56975,00 грн.

Станом на 02.06.2017р. витрачено 54735,00 грн:

- крейда , канцтовари – 1800 грн;

- замки, ключі, серцевини, крани, муфта, розетки – 2100 грн;

- дезрозчин – 920 грн;

- труба (ремонт опалення ) – 500 грн;

- м’ячі – 1350 грн;

- штатив для фотоапарата – 430 грн;

- штори в актову залу, карнизи – 1457 грн;

- ремонт комп’ютера – 500 грн;

- їдальня (ремонт посудомийної машини, шланги, зміщувач води) – 780 грн;

- OSB( сатенгіпс, фарба, водоемульсійна фарба, ґрунтовка, східці (2) – 13420грн+10000грн+8320грн;

- ремонт класної кімнати – 4500 грн;

- ремонт комп’ютерного класу( плафони, решітка, фарба) – 2130 грн;

- господарські потреби – 3864 грн;

- преса – 2664 грн

Залишок: 2240,00 грн. Із місцевого бюджету для проведення поточних ремонтних робіт виділяється 5 тис.грн. та ще додатково 5 тис.грн. на ремонт їдальні.

Щирі слова вдячності всім, хто не байдужий до наших проблем. Особливо батькам та підприємцям.

На сьогоднішній день Березанський НВК, як і всі освітні заклади України готується до проведення освітніх реформ та реалізації проекту «Нова школа».

Скачати Звіт керівника

Кiлькiсть переглядiв: 155

вул. Набережна, 118,
07540, Київська обл., м. Березань,
Україна

Дата останньої зміни 22 Грудня 2017

Фотогалерея