/Files/images/bbloteka/DSC08970.JPG /Files/images/bbloteka/DSC08971.JPG


Всесвітній день книги 2016


План роботи бібліотеки Березанського НВК на 2015-2016 н.р.


Мета діяльності бібліотеки у 2015-2016 н.р.

Діяльність шкільної бібліотеки в 2015-2016 н.р. буде спрямована на вдосконалення інформаційного середовища, яке б сприяло всебічному розвитку особистості, утвердженню в неї гуманістичних цінностей, формування допитливості, працелюбності, естетичних почуттів, громадянськості, патріотизму.

Напрями діяльності шкільної бібліотеки :

- всебічне забезпечення інтелектуального та фізичного доступу до різноманітних джерел інформації;

- прищеплення користувачам уміння орієнтуватися в інформаційному прсторі, а також прагнення власними силами створювати інформацію;

- застосування нових інформаційних технологій.

Робота шкільної бібліотеки спрямована на реалізацію законів України «Про освіту» від 23.05.1991р., «Про бібліотеку та бібліотечну справу» від 27.01.1995р., виконання Державного стандарту початкової, базової та загальної середньої освіти.

Завдання бібліотеки у 2015-2016н.р. щодо комплектуваання та організації бібліотечних фондів:

- своєчасно та якісно забезпечувати учнів та вчителів навчальною, художньою та методичною літературою;

- систематично здійснювати ведення ділової документації та облік нових надходжень до бібліотеки згідно існуючих інструкцій;

- своєчасно поповнювати книжковий фонд шляхом замовлень на потрібну літературу;

- продовжувати щорічну акцію «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»;

- вчасно провести передплату періодичних видань;

- систематично, згідно з наказами, списувати застарілу літературу.


Фонд шкільної бібліотеки становить:

Всього - 24 567примірників

Художня література - 14 897 примірників

Фонд підручників - 9670 примірників

Періодичні видання - 5 назв

СD диски

Приміщення бібліотеки - 56 кв. м.

Має 8 мість читального залу

Обладнання бібліотеки – 2 комп’ютери, принтер.


Зміни, які постійно відбуваються в суспільному житті вимагають трансформування та функціонування бібліотеки в інноваційному режимі як інформаційного центру, як центру знань, як центру нових технологій.

Шкільна бібліотека надає учням можливості для отримання різнобічної освіти і високої культури, формування творчої особистості, реалізації творчих здібностей на нахилів дітей в ім’я збагачення творчого, культурного, інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації, відродження і утвердження національної культури.

Формуючи фонд бібліотеки науковою, навчальною, методичною та художньою літературою, бібліотекар веде роз’яснювальну роботу серед вчителів, учнів та батьків, а також спонсорів міста.

Поступово створюється електронна база даних, довідково-пошуковий апарат для розкриття фондів через систему каталогів та картотек.


/Files/images/foto_kolektivu/bibliote.jpg

Портфоліо шкільного бібліотекаря

Прізвище, ім’я, по батькові: Телегуз Лариса Миколаївна;

Освіта: вища, закінчила - Київський державний інститут культури ім. Корнійчука; за спеціальністю - бібліотекознавство та бібліографія;

Стаж: загальний трудовий - 27 років, бібліотечний – 27 ,

у даному закладі – 26 років;

кваліфікаційна категорія – провідний бібліотекар;

Кiлькiсть переглядiв: 127

вул. Набережна, 118,
07540, Київська обл., м. Березань,
Україна

Дата останньої зміни 12 Жовтня 2017

Фотогалерея